Kempen-gemeenten maken zich zorgen over kleine kernen