Kernendemocratie in de nieuwe gemeente West Betuwe

Gemeenten West Betuwe
Aantal inwoners 50.000
Aantal kernen 26

In een interactief proces met inwoners maken de drie gemeenten een ‘agenda voor de toekomst’ die als cadeau wordt aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe: het Bidbook.

De nieuwe gemeente West Betuwe telt straks 26 kernen en een groot buitengebied. Dat is een enorm en divers gebied. Het motto van de fusiegemeente is daarom ook om dichtbij de inwoners te blijven staan: “Samen op weg, om groots te zijn in kleinschaligheid. Krachtig door dichtbij te blijven.” Daar beginnen de gemeenten al mee vóór de fusiedatum van 1 januari 2019.

Op weg naar de samenvoeging gaan de gemeenten in gesprek met inwoners over de toekomst van de nieuwe gemeente, de toekomst van de eigen kern en van het buitengebied. Samen met de inwoners stellen ze een ‘agenda voor de toekomst’ op. Deze agenda vormt de leidraad voor de toekomstige ontwikkeling van de 26 kernen. De agenda wordt daarna uitgewerkt tot een zogenaamd Bidbook. Dit Bidbook wordt in oktober 2018 vastgesteld door de drie gemeenteraden en in januari 2019 aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad van West Betuwe.

Het doel van het proces is dat inwoners zelf positie bepalen: wie zijn we, wie willen we in de toekomst zijn en hoe (her)verdelen we de taken en verantwoordelijkheden tussen de samenleving en de gemeente. Op allerlei manieren gaan de gemeenten met inwoners (en belangrijker nog: inwoners met elkaar!) in gesprek:

Ansichtkaarten. Elke inwoner krijgt een ansichtkaart in de brievenbus. Op deze kaart kunnen inwoners aangeven waar ze trots op zijn in hun kern en wat beter kan. De ansichtkaarten worden retour gestuurd aan de gemeente. De onderwerpen die op de ansichtkaarten genoemd zijn, worden meegenomen in de dorpsgesprekken.

Interviews. De gemeenten houden interviews met vertegenwoordigers uit de 26 kernen. Via deze gesprekken bereiden zij de dorpswandelingen en dorpsgesprekken voor.

Dorpswandelingen. Dorpsvertegenwoordigers uit een kern leiden de gemeente en twee bezoekende dorpen rond in hun kern. Zij vertellen wat er goed is, wat er beter kan en hoe inwoners verbeteringen willen oppakken. Het idee achter deze gezamenlijke wandelingen is dat de 26 kernen van elkaar kunnen leren en mogelijk een vriendschapsrelatie aan kunnen gaan.

Dorpsgesprekken. Uit de ansichtkaarten en de dorpswandelingen ontstaat een beeld van de wensen van de 26 kernen van de nieuwe gemeente West Betuwe. Wat vinden inwoners belangrijk, wat willen ze behouden en wat moet er in de toekomst veranderen? Maar ook: wat kunnen inwoners zelf en waar hebben ze hulp bij nodig van de gemeente? In elke kern is een dorpsgesprek om hierover het goede gesprek te voeren.

Platforms. Behalve inwoners zijn er in West Betuwe natuurlijk ook specifieke doelgroepen, zoals agrariërs, recreatieondernemers en natuurorganisaties, de ondernemerskring en mensen met kennis op het vlak van gezondheid, welzijn en onderwijs. Er volgen gesprekken met deze platforms, zodat zij vanuit hun eigen achtergrond kunnen vertellen wat voor hen belangrijk is.

Vlog your village. Speciaal voor jongeren organiseren de gemeenten het ‘Vlog your Village’ festival. Jongeren gaan een vlog maken over hun dorp: wat vinden ze belangrijk, wat houdt hen bezig, wat zouden ze willen veranderen en wat zouden ze daar zelf aan willen doen? Tien vlogs worden genomineerd voor de ‘Vlog Your Villageprijs’ en tijdens het festival wordt de winnaar bekend gemaakt.

Babbel bij de ballenbak. Geen tijd om mee te bouwen aan de nieuwe gemeente? De gemeenten gaan naar de plekken waar jong volwassenen en jonge gezinnen regelmatig komen. Denk aan de school, de supermarkt of de speeltuin. De kinderen spelen lekker in de ballenbak, terwijl de ouders meepraten over wat zij belangrijk vinden in West Betuwe.

Dossier

Hoe Steenwijkerland tot de kern komt

Dossier

Alkmaar: een kerngerichte aanpak

Dossier

Kernenbeleid in Súdwest-Fryslân