Ambtelijke fusie academy

Ambtelijke fusie Academy

Rondom het onderwerp ambtelijke fusie bestaan politiek, bestuurlijk en ambtelijke vaak veel vragen: wat kan een ambtelijke fusie voor mijn gemeente betekenen? Hoe gaat deze samenwerkingsvorm in z’n werk en welke voor- en nadelen kleven er aan het model? Wat kunnen de consequenties zijn voor bijvoorbeeld kwaliteit en kwetsbaarheid van mijn gemeente? En hoe verloopt de totstandkoming van een ambtelijke fusieorganisatie? In de Ambtelijke fusie Academy delen wij onze kennis van en ervaring met samenwerkingsverbanden in het algemeen en ambtelijke fusies in het bijzonder. Graag komen wij bij u langs voor een presentatie aan raden, colleges, ambtelijke organisatie of medezeggenschap. Wij voeren ook graag in klein verband een goed inhoudelijk gesprek of reflecteren op uw vraagstuk tijdens intervisiebijeenkomsten. Naast onze adviseurs beschikken wij over een groot netwerk van bestuurders en ambtenaren uit het land, die u kunnen meenemen in hun praktijkervaringen. Wij brengen partijen graag met elkaar in verbinding.