Dienst governance

Besturing, structuur en financiering

Iedere organisatie, maar zeker samenwerkingsverbanden, vragen om zorgvuldige keuzen in de uitwerking van ‘het model’. Onze adviseurs hebben een diepgaande kennis van alle facetten die daarbij aan bod komen. Van de uitwerking van het best passende besturings-/governancemodel, een duidelijke uitwerking van de ambtelijke topstructuur (directie en management) tot aan de creatie van een heldere en flexibele organisatiestructuur. Daarbij hebben wij veel kennis in huis van financieringssystematieken rondom samenwerking. Het opstellen van exploitatiebegrotingen, analyses van incidentele lasten (project-, frictie- en desintegratiekosten), verdeelsleutels en verrekensystematieken, de vertaling naar terugverdientermijnen, de berekening van de structurele effecten op individuele gemeentelijke begrotingen en constructies van outputfinanciering en eventuele overgangsregelingen kennen voor ons geen geheimen.